Vahstal-producties onderscheiden met Kei van een journalist 2016

Miro Lucassen (55) heeft met Vahstal versus Amersfoort en de daarmee verbonden artikelenserie de prijs Kei van een journalist 2016 gewonnen. De onderscheiding wordt jaarlijks door een onafhankelijke jury toegekend voor de beste journalistieke productie over Amersfoort. Lucassen schreef de producties voor de stichting Regionaal Spitwerk. Het juryrapport zegt er het volgende over: 'Het boek van Miro Lucassen over de eigenzinnige en daardoor in sommige kringen omstreden ontwikkelaar Vahstal schetst een mooi beeld van een grimmige strijd die hier en daar op een heuse vete begint te lijken. Een strijd die nog altijd niet is beslecht. Een mooi epos over machinaties,...

Tijdlijn ontwikkeling KAdE

De belangrijkste gebeurtenissen die leidden tot de komst van kunsthal KAdE in Amersfoort en de verhuizing naar het Eemhuis. Data afkomstig uit het onderzoek voor Twee keer valse start. 1959Opening De Zonnehof, centrum voor moderne kunst. Gebouwd op initiatief van burgemeester Hermen Molendijk. 8 januari 1986OntwikkelingsCombinatie Amersfoort en gemeente tekenen intentieverklaring tot samenwerking om het Centraal Stadsgebied te ontwikkelen. 1978Fons Asselbergs begint als wethouder in Amersfoort, portefeuille onder andere monumentenzorg en stadsvernieuwing 1 mei 1993Fons Asselbergs benoemd tot directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 4 mei 1993Tom de Man wethouder cultuur 1994Cultuurnota Mondriaan aan Zee verschijnt; uitvloeisel van reeks debatten op initiatief van wethouder Fons Asselbergs, uitgebracht...

Dit dak is geen hout

Kenners weten het wel: architect Juan Navarro Baldeweg had het donkere deel van het dak van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed graag traditioneel uitgevoerd... met een rieten kap. Dat vond hij een mooie verwijzing naar de schilders van de 17de eeuw op zo'n historische locatie. Waarom dat niet is gebeurd, lees je in het boek als dat klaar is. Maar ik heb me al langer afgevraagd wat voor dakbedekking er eigenlijk is gebruikt. Als je er kort naar kijkt, lijkt het hout. Maar als je er vaker langskomt, zie je dat het geen enkele last heeft van het verweren en splijten...

Een karretje vol dozen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een schat aan archiefmateriaal over het eigen gebouw, maar de meer dan 100 dozen staan in depot zonder catalogus. Ze zijn ook nog niet geselecteerd. De medewerkers van de dienst waren echter zeer bereidwillig om mij het materiaal te laten doorzoeken. Begin oktober heb ik daar voor het eerst gebruik van gemaakt.De genummerde dozen staan in het depot keurig gerangschikt en op de ruggen staat globaal aangegeven wat er per doos in zit. Dat lijkt heel geordend, maar zodra de dozen opengaan blijken de waarschuwingen vooraf zeer terecht. Allerlei documenten zitten er dubbel in, ze...

Bloggen over een boek

We gaan een boek schrijven, besloten Arjeh Kalmann en ik in maart van dit jaar, en het zal aan het licht brengen wat er allemaal is gebeurd rond kunsthal KAdE. De komst van de kunsthal aan de Eem heeft natuurlijk uitgebreid de kranten gehaald, evenals de verhuizing en alle politieke gevolgen daaromheen. Maar er is meer aan de hand dan in de raadzaal wordt besproken, de openbare documenten vertellen niet het hele verhaal en sommige betrokkenen kunnen meer vertellen dan ze normaal gesproken doen. Dachten we toen.Die veronderstelling leeft breder. Iedere Amersfoorter die ik over het idee vertelde, reageerde enthousiast. Dat...