De stichting Regionaal Spitwerk is in het leven geroepen om journalistiek onderzoek op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen. De stichting publiceert de resultaten van dit onderzoek in kranten, boeken en op internet.
Daarnaast geeft Spitwerk regionale boeken uit met bij voorkeur een actueel thema. 
Inschrijving Kamer van Koophandel: 60279559
Bestuursleden: Peter van Breugel (voorzitter), Arjeh Kalmann (secretaris) en Paul Coumans (penningmeester).